Ebony's Elegant Miss - Misty

Sire : Lazy M's Master Go Boy Dam: Lazy M's Red Delight